Ribiška družina Sotla

Klen Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758)

Tuje ime: chub (ang.), Dobel (nem.), cavedano (ital.)

Razširjenost: cela Evropa razen skrajnega severnega dela. V Sloveniji je splošno razširjen. Življenjski prostor: reke v pasu postrvi, lipana in mrene, predalpska in nižinska jezera, manj pogost je v toplejših delih vodotokov. Mladi kleni živijo v jatah, starejši so samotarji. Značilnosti: dolžina 30-50cm. Telo je v prerezu skoraj okroglo. Rob predrepne plavuti je izbočen, plavuti na spodnji strani telesa običajno rdečkaste. Ustna odprtina in luske večje kot pri kleniču, so temne obrobljene in ustvarjajo videz mreže. Hrana: letajoče žuželke, ličinke žuželk, rastline in ribe. Razmnoževanje: drsti se od aprila do maja na prodnatih tleh ob brežinah.