Ribiška družina Sotla

Zelenika Alburnus alburnus (Linnaeus 1758)

Tuje ime: bleak (ang.), Ukelei (nem.), alburno (ital.)


Razširjenost: zahodna, srednja in vzhodna Evropa, južna Skandinavija, in južna Anglija. V Sloveniji je vsesplošno razširjena v donavskem porečju. Življenjski prostor: v velikih jatah v zgornjih plasteh predalpskih in nižinskih jezer, v ribnikih in v rekah v pasu mrene in ploščiča. Zahaja tudi v brakično vodo. Značilnosti: dolžina 10-15cm. Bočno sploščeno, srebrno bleščeče se telo s popolno pobočnico, usta nadstojna. V predrepni plavuti je 18-23 plavutnic. Hrana: živalski plankton, letajoče žuželke. Razmnoževanje: drstijo se od aprila do junija na plitvih prodnatih obrežnih mestih.