Ribiška družina Sotla

Naših šestdeset let

Leta 1952 je skupina devetih ribičev na čelu z g. Albreht Bojanom ustanovila Ribiško družino Sotla. Od takratnih oblasti je prevzela cca 95ha slovenskega dela porečja Sotla. Leta 1974 je bila odkupljena tudi kmetija, ki je na samem začetku služila kot ribiški dom. Skozi vsa leta smo ribiški dom dograjevali, leta 2001 pa smo ga v celoti dokončali.

Skupinska slika pred tekmo...

Danes, ob pogledu na prehojeno pot, ugotavljamo, da je za nami šestdeset let boja za varstvo voda in okolja, ohranjanja pestrosti ter staleža avtohtonih rib, rakov, žab in školjk ter uveljavljanja interesov ribiške družine v prostoru njenega delovanja. Zares dolga pot. V njo je vloženo ogromno truda, na tisoče ur prostovoljnega dela ter športno ribolovnega odrekanja. In rezultati niso izostali.

  • Vse nekoč za gospodarjenje nepomembne potočke usposabljamo za gojitev rib in v njih izboljšujemo pogoje njihove naravne repopulacije.
  • Ribolovne vode so v širši regiji razpoznavne z množico raznovrstnih rib, še predvsem pa s kapitalnimi primerki, ki privabljajo številne domače in tuje ribiče. Da se te vode ne bi izlovile, jih vsako leto obogatimo z izdatnimi dopolnilnimi vlaganji.
  • Zgradili smo lep ribiški dom z ribnikom in zemljanko in s tem pridobili družabne članske prostore ter objekt, ki neposredno prispeva tudi k razvoju turizma Rogaške Slatine in Podčetrtka.
  • Organizirali, strokovno izobrazili in opremili smo delovna telesa ribiške družine tako, da lahko v vsakem trenutku intervenirajo na terenu, pa naj se gre za pogine rib, rakov, žab ter školjk, njihovo reševanje in gojitev ali preganjanje ekološke kriminalitete ali krivolova.
  • Zgradili smo in še gradimo lastne vzrejne ter športno ribolovne ribnike.
  • Uspešno smo realizirali odprtje muharskega revirja na reki Bistrici, položili pregrade in vodotok Bistrice pošteno založili z ribami.
  • V veliko veselje nam je, da smo izboljšali odnose z ribiško Klanjec, kateri so bili nekoliko skrhani od zgodovine, katera je vsakemu izmed nas dobro znana.
  • Na območju delovanja ribiške družine kontinuirano obveščamo in pritiskamo na domicilno prebivalstvo ter lokalne skupnosti o nujnosti dviga kakovosti voda povodja Sotle.